Har jeg rett på økonomisk ytelse når barnet mitt er skadet?

NAV har økonomiske ytelser som skal kompensere for bortfall av arbeidsinntekt. Om barnet ditt er innlagt på sykehus, kan sosionomen hjelpe deg å søke den ytelsen som vil være aktuell. Om det er opprettet en ansvarsgruppe er en av oppgavene der å gi foreldre og familier kunnskaper om rettigheter og støtteordninger. Det er også mulighet å ringe NAV for veiledning. Les mer på NAV og HELFO og Ansvarsgruppe

Enlarge image icon