Hva er kognitive funksjoner?

Kognitive funksjoner påvirker vår evne til tenkning og intellektuelle og mentale prosesser, svikter dette kan vi få problemer med for eksempel innlæring, hukommelse og det å utføre og gjennomføre oppgaver. Les mer om kognitive funksjoner

Enlarge image icon