Ofte stilte spørsmål

Besteforeldre kan være til uvurderlig hjelp og støtte både for barn og barnebarn, men dette avhenger av at de både ønsker og får muligheten til å involvere seg. Åpenhet rundt barnets funksjonshemming er derfor viktig. Dersom dere synes det er vanskelig å stå for all informasjon selv, kan det være en mulighet å be fagpersoner i rehabiliteringstjenesten om hjelp. De kan bidra med råd for hvordan å legge opp til gode samtaler, eller hjelpe til med å gjennomføre nettverksmøter hvor fagpersoner kan informere i fellesskap med hele familien, inkludert storfamilien som onkler, tanter og besteforeldre.
Det er mulig å be om hjelp fra barneansvarlig sykepleier eller psykolog ved rehabiliteringssykehuset om hjelp til å informere det skadde barnets søsken. Ved å gi tilpasset informasjon og være åpen kan det være enklere for den enkelte å forstå. Les mer om søsken og naturlige reaksjoner
Etter en hjerneskade er det viktig å involvere skolen. Sykehuset skal være behjelpelig med å ta kontakt med PPT i hjemkommunen, som igjen har ansvar for oppfølging og informasjon angående det enkelte barnet. Les mer om PPT
Man kan få en kognitiv svikt når en del av hjernen blir skadet. Det kan komme etter en traumatisk hjerneskade. Den kan påvirke vår evne til å huske ting, til å lære nye ting eller gjennomføre ting. Les mer om kognitiv svikt
Kognitive funksjoner påvirker vår evne til tenkning og intellektuelle og mentale prosesser, svikter dette kan vi få problemer med for eksempel innlæring, hukommelse og det å utføre og gjennomføre oppgaver. Les mer om kognitive funksjoner
NAV har økonomiske ytelser som skal kompensere for bortfall av arbeidsinntekt. Om barnet ditt er innlagt på sykehus, kan sosionomen hjelpe deg å søke den ytelsen som vil være aktuell. Om det er opprettet en ansvarsgruppe er en av oppgavene der å gi foreldre og familier kunnskaper om rettigheter og støtteordninger. Det er også mulighet å ringe NAV for veiledning. Les mer på NAV og HELFO og Ansvarsgruppe
Enlarge image icon