Om Personskadeforbundet LTN

Personskadeforbundet LTN er en landsdekkende organisasjon for skadde som er der når livet tar en uventet vending. Vi gir råd om erstatningsrett, helserett og NAV, og vi arbeider for å endre lover og praksis slik at betingelsene blir så gode som mulig.

Forbundet ble stiftet i 1984 av familier som hadde fått livet endret etter trafikkulykker. Medlemmene fant etter hvert ut at problemstillingene var de samme også ved andre typer skade. Siden oppstarten har mellom 35 000 og 40 000 fått hjelp. Våre rådgivere kan hjelpe deg med å finne riktig advokat til et erstatningsoppgjør, gi råd og veiledning om rettigheter i kommunen, i forhold til NAV og når det gjelder helsevesenet. Som medlem kan du fritt ringe oss når du lurer på noe, og vi gir også ut Magasinet ti ganger i året. Du kan lese mer om oss på www.personskadeforbundet.no.

Hjernehjelp.no er et viktig prosjekt for Personskadeforbundet LTN. Vi har lenge hatt fokus på hjerneskader og følgene av disse, og har sammen med gode fagmiljøer vært en pådriver for rehabilitering på feltet. Gjennom Extrastiftelsen Helse og rehabilitering har vi finansiert, og finansierer vi, prosjekter som gir kunnskap på området. Medlemmene våre har kjent på kroppen hva mangel på kunnskap gjør når man møter noen med kognitiv svikt. Dette jobber vi for å gjøre noe med.

Enlarge image icon