Hvordan kan jeg hjelpe besteforeldrene med å forstå dette?

Besteforeldre kan være til uvurderlig hjelp og støtte både for barn og barnebarn, men dette avhenger av at de både ønsker og får muligheten til å involvere seg. Åpenhet rundt barnets funksjonshemming er derfor viktig. Dersom dere synes det er vanskelig å stå for all informasjon selv, kan det være en mulighet å be fagpersoner i rehabiliteringstjenesten om hjelp. De kan bidra med råd for hvordan å legge opp til gode samtaler, eller hjelpe til med å gjennomføre nettverksmøter hvor fagpersoner kan informere i fellesskap med hele familien, inkludert storfamilien som onkler, tanter og besteforeldre.

Enlarge image icon