Hvordan skal jeg informere skolen?

Etter en hjerneskade er det viktig å involvere skolen. Sykehuset skal være behjelpelig med å ta kontakt med PPT i hjemkommunen, som igjen har ansvar for oppfølging og informasjon angående det enkelte barnet. Les mer om PPT

Enlarge image icon